Tin tức

HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG, AUTOCAD 2D, 3D UY TÍN TẠI HÀ NỘI GIẢM 45%HỌC PHÍ
Tin học văn phòng, Autocad 2D, 3D giảm  học phí chỉ còn 960,000đ/ khoá. Giảm tiếp 100k mỗi bạn cho nhóm từ 2 bạn trở lên

KHOÁ TIN HỌC VĂN PHÒNG TỔNG HỢP CƠ BẢN + NÂNG CAO (Word, Excel, PowerPoint + Luyện đánh mười ngón). 

I. Nội dung khoá học Tin học văn phòng.

- Các bạn có thể đăng ký học Office 2007, 2010, hoặc 2013 tuỳ ý.

1. Nội dung học chương trình Microsoft Word:

Bài 1

 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm và luyện đánh mười ngón thành thạo
 • Giới thiệu chung: mục đích khóa học, cách thức học
 • Giới thiệu tổng quát về máy tính, phần mềm
 • Giới thiệu màn hình Word 2010
 • Thao tác với tập tin Word: New, Save, Save as, Close, Open
 • Cách thức nhập liệu
 • Giới thiệu về các phím & tổ hợp phím
 • Thực hành

Bài 2

 • Định dạng đoạn nâng cao: đóng khung, màu nền, khoảng cách dòng, khoảng cách đoạn
 • Định dạng font chữ
 • Định dạng đoạn – Paragraph cơ bản (đầu dòng, left, right)
 • Cách thức đặt TAB
 • Bullets & Number
 • Thực hành

Bài 3

 • Chèn ảnh có sẵn (picture)
 • Chèn ảnh nghệ thuật (ClipArt)
 • Chèn hình vẽ, vẽ các sơ đồ khối (Shape)
 • Chèn biểu đồ (Chart)
 • Chụp hình màn hình (Screenshot)
 • Thực hành

Bài 4

 • Chữ nghệ thuật (WordArt)
 • Hộp văn bản (Text Box)
 • Công thức toán học (Equation)
 • Thực hành

Bài 5

 • Tạo ký tự HOA đầu đoạn văn (Drop Cap)
 • Tạo cột báo
 • Chèn các ký tự đặt biệt (Symbol)
 • Tạo Reference
 • Header/Footer: tạo đầu trang, cuối trang
 • Thao tác với trang (Page): kích thước, hướng, thêm, xóa…
 • Thực hành

Bài 6

 • Tạo bảng
 • Thao tác trên bảng: chọn, thêm, bớt hàng/cột/ô, gộp, tách ô; xoay chữ trong ô
 • Trang trí: đóng khung, chọn kiểu bảng…
 • Thực hành

Bài 7

 • Lý thuyết (Style & Index)
 • Tạo stype
 • Gán style
 • Style & Bullets and number
 • Làm mục lục cho tài liệu (Table of Contents)
 • Thực hành

Bài 8

 • Tìm kiếm và thay thế
 • Kiểm tra chính tả
 • Track sự thay đổi
 • Thêm ghi chú (Comment)
 • Review tài liệu
 • Mật khẩu bảo vệ (Pass)
 • Show/Hide ký tự đặc biệt
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Bài 9

 • Lý thuyết (Mail Merge)
 • Tạo dữ liệu nguồn
 • Tạo mẫu
 • Trộn
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Bài 10

 • Tạo màu nền
 • Đóng khung
 • Watermark
 • Footnote và Endnote
 • Thiết lập trang in, sửa lỗi văn bản, đánh số trang, tạo tốc ký (cách gõ nhanh)
 • In ấn
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

 

3. Nội dung chương trình Microsoft Excel:

Bài 1

 • Giới thiệu về Excel
 • Chỉnh độ rộng của cột/ hàng
 • Xoá cột/ hàng
 • Đánh số tự động
 • Hiệu chỉnh các Sheet
 • Thao tác với tệp (New, Save, Save as, Open...)
 • Thực hành

Bài 2

 • Định dạng bảng tính, tạo khung cho bảng tính
 • Địa chỉ tương đối/ tuyệt đối
 • Các hàm cơ bản: SUM, AVERAGE, MAX, MIN
 • Thực hành

Bài 3

 • Hàm xếp hạng: RANK
 • Hàm làm tròn: ROUND
 • Hàm đếm: COUNT, COUNTA
 • Thực hành

Bài 4

 • Các hàm điều kiện
 • IF đơn, IF lồng
 • Hàm kết hợp/ lựa chọn: AND/ OR
 • Thực hành

Bài 5

 • Định dạng ngày tháng
 • Các hàm xâu chuỗi: LEFT, RIGHT, MID
 • Các hàm tham chiếu: VLOOKUP, HLOOKUP
 • Các hàm toán học: INT, MOD, VALUE
 • Thực hành

Bài 6

 • Lọc tự động: AUTO FILTER
 • Rút trích dữ liệu: AVANCED FILTER
 • Sắp xếp dữ liệu: SORT
 • Tính tổng phụ: SUBTOTAL
 • Thực hành

Bài 7

 • Vẽ đồ thị trong Excel
 • Thay đổi, định dạng đồ thị
 • Đồ thị đặc biệt Sparklines, Trendline…
 • Thực hành (Tổng hợp và nâng cao)

Bài 8

 • Tính tổng thoả mãn 1 điều kiện / nhiều điều kiện: SUMIF / SUMIFS
 • Đếm các ô thoả mãn 1 điều kiện / nhiều điệu kiện: COUNTIF / COUNTIFS
 • Tính trung thoả mãn 1 điều kiện / nhiều điều kiện: AVERAGEIF / AVERAGEIFS
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Bài 9

 • Các hàm cơ sở dữ liệu:
 • DCOUNT/ DCOUNTA; DSUM; DAVERAGE; DMAX; DMIN
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Bài 10

 • Các hàm ngày tháng
 • TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY, WEEKNUM
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)
 • Kiểm tra cuối khoá

 

 

3. Nội dung của khóa học Autocad 2D

Bài 1 : Nhập môn Autocad
• Khởi động
• Giới thiệu giao diện Autocad
• Các cách vẽ với phần mềm Autocad
• Tạo mới tập tin bản vẽ
• Hệ trục tọa độ vuông góc đề các
• Lệnh Line...
Bài 2 : Các lện vẽ cơ bản trong Autocad
• Lệnh Rectangle – REC
• Lệnh Circle – C
• Cài đặt các chế độ Osnap...
Bài 3: Các lệnh vẽ cơ bản tiếp theo
• Lệnh Point – PO
• Lệnh Pline – PL
• Lệnh Polygon – POL...
Bài 4: Các hiệu chỉnh cơ bản trong Autocad
• Lệnh Trim – TR
• Lệnh Extend – EX
• Lệnh Offset – O...
Bài 5: học autocad – Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh cơ bản
• Lệnh Ellipse – EL
• Lệnh Arc – A
• Lệnh Donut – DO...
Bài 6: Ghi văn bản – tô mặt cắt – Hình chiếu trục đo
• Trình tự tạo văn bản
• Lệnh Style – ST
• Lệnh Text – T...
Bài 7: Ghi kích thước trong học autocad
• Các thao tác hỗ trợ khi vẽ
• Ghi kích thước Autocad
• Lệnh Qleader...
Bài 8: Thể hiện nhiều tỉ lệ trên bản vẽ
• Tạo kiểu kích thước
• Thể hiện nhiều tỉ lệ trên cùng bản vẽ...
Bài 9: Lớp – Layer trong học autocad
• Tạo mới lớp
• Các đặc tính của lớp
• Các dạng tạo lớp...
Bài 10: Khối – Block trong học autocad
• Lệnh Block – B
• Lệnh Insert – I
• Định nghĩa khối...
Bài 11: Trung tâm thiết kế ACAD Design center – Bản vẽ mẫu
• Tập tin bản vẽ mẫu
• Trình tự tạo tập tin bản vẽ mẫu
• Sữ dụng bản vẽ mẫu...
Bài 12: Kỹ thuật in ấn trong học autocad
• Phương pháp 1
• Vẽ và biểu diễn đúng tỉ lệ
• Tạo Layer
• Định dạng trang giấy...
Bài 13: Kỹ thuật in ấn (tiếp theo)
• Phương pháp 2
• Tạo kiểu in riêng
• Thực hiện in ấn...

 

Phương pháp học tại Trung tâm

– Mỗi học viên được trang bị 1 máy tính.
– Học viên được giảng dạy về lý thuyết kết hợp thực hành.
– Giảng dạy một cách chi tiết, dễ hiểu. Bài tập thực hành ứng dụng ngoài thực tiễn.
– Giảng viên có nhiều kinh nghiệm, giảng dạy nhiệt tình, tận tâm.
– Giảng dạy theo phương pháp “Giảng viên kèm từng học viên” nên hiệu quả thu được sau khóa học là tốt nhất.
- Học tập trong môi trường thân thiện, trang thiết bị học tập hiện đại.
– Thời gian học linh động học viên tự chọn, được học đến khi thành thạo, không giới hạn số buổi học.

 

Các ca học: 

Ca sáng: từ 8h - 11h

Ca chiều: từ 2h - 5h

Ca tồi: từ 5h30 hoặc 6h - 8h

Khuyến học giảm 20% học phí tất cả các môn học với sinh viên

STT

Môn học

Lệ phí 

đã giảm

 

TIN HỌC

Sinh viên Đối tượng khác
1.

Tin học văn phòng cơ bản và nâng cao (Word + Excel + Luyện đánh mười ngón)

850,000 1,000,000
2.

Tin học văn phòng tổng hợp (Word + Excel + PowerPoint)

1,200,000 1,400,000
3.

Microsoft Word

500,000 600,000
4.

Microsoft Excel

500,000 600,000
5.

Microsoft PowerPoint

500,000 600,000
6.

AutoCad 2D

750,000 850,000
7.

Autocad 2D nâng cao

900,000 1,000,000
8.

AutoCad 3D

1.100.000 1.300.000
9.

Nova

1000.000 1,000,000
10.

PhotoShop

1.200.000 1,200,000
11.

CorelDraw

1.200.000 1,200,000
 

KẾ TOÁN

   
1.

Kế toán thực hành (Nghiệp vụ + Excel + Misa)

1.450.000 1.650.000
2.

Kế toán thực hành từ A -> Z (Nghiệp vụ + Excel + Phần mềm + Thuế). Dành cho các bạn đã và đang học về Kê toán

1.900.000 2.100.000
3.

Kế toán thực hành từ A -> Z (Nghiệp vụ + Excel + Phần mềm + Thuế). Dành cho các bạn chưa học về Kế toán hoặc có học nhưng đã quên gần hết.

2.300.000 2,500,000
4.

Kế toán thuế

800.000 800.000
5.

Kế toán máy (Fast, Misa)

800.000 800.000
6.

Kế toán Excel

800.000 800.000

7.

Kế toán trưởng doanh nghiệp 

2.800.000 2.800.000

Các bạn cần tư vấn về khoá học xin liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC - KẾ TOÁN HTC
Địa chỉ: 
Địa chỉ: Số 43, Ngõ 2, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0946.612.568


 

 


[ ]

HỌC AUTOCAD 2D + 3D UY TÍN TẠI HÀ NỘI giảm 45%
CHÀO MỪNG 30/4 - 1/5. SIÊU KHUYẾN HỌC, GIẢM 45% - 60% HỌC PHÍ CÁC MÔN HỌC
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH TỪ A - Z (Gồm Nghiệp vụ + Excel + Phần mềm + Thuế)
CHÀO ĐÓN NĂM MỚI VỚI NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP DẪN
CHUYÊN ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG CHO SINH VIÊN VÀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
QUÀ TẶNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 GIẢM 45% - 60% HỌC PHÍ
Cách chuyển phông chữ từ VnTime sang Time New Roman và ngược lại
SIÊU KHUYẾN HỌC GIẢM HỌC PHÍ 45% - 60% TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC NHÂN DỊP 20/10
TÌM NHỮNG DỮ LIỆU TRÙNG NHAU TRONG EXCEL
HỌC AUTOCAD 2D + 3D UY TÍN TẠI HÀ NỘI giảm 45%