Khoá học tin văn phòng (MS Word)

MS Word - Bài 3: Tùy chỉnh môi trường Word
Word 2007 cung cấp một vùng tùy chọn có thể tùy chỉnh mà cho phép bạn tạo tài liệu Word tốt hơn. Để xem các tùy chọn cơ bản:

• Kích vào Office Button.

• Chọn Word Options.

Hình 1: Word Options
Popular

Những tính năng này cho phép bạn xác định môi trường làm việc với việc tùy chỉnh language, color schemes, user name và cho phép bạn truy cập vào tính năng Live Preview. Tính năng Live Preview cho phép bạn xem trước kết quả của việc thiết kế và định dạng sự thay đổi bên trong tài liệu.
Hình 2: Tính năng Popular
Display

Tính năng này cho phép bạn chỉnh sửa nội dung tài liệu được hiển thị trên màn hình và được in. Bạn có thể chọn để hiển thị hoặc ẩn phần tử trang.

Hình 3: Tính năng Display.
Proofing

Tính năng này cho phép bạn xác định chính xác từ và định dạng văn bản. Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt tự động và bỏ qua một số từ hay lỗi trong tài liệu.

Hình 4: Tính năng Proofing
Save

Tính năng này cho phép bạn xác định cách tài liệu được lưu. Bạn có thể xác định cách lưu tự động để thực thi và nơi bạn lưu tài liệu.
Hình 5: Tính năng Save
Advanced

Tính năng này cho phép bạn xác định các tùy chọn cho việc chỉnh sửa, sao chép, dán, hiển thị, in và lưu tài liệu.

Hình 6: Tính năng Advanced
Customize

Tính năng này cho phép bạn thêm các tính năng vào Quick Access Toolbar. Nếu có các công cụ mà bạn sử dụng thường xuyên, bạn có thể thêm chúng vào Quick Access Toolbar.

Hình 7: Tính năng Customize.

Theo FGCU

[ ]

MS Word - Bài 2: Làm việc với Documents
MS Word - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Word 2007