Khoá học tin văn phòng (MS Word)

MS Word - Bài 7: Styles
Sử dụng Styles trong Word sẽ cho phép bạn định dạng nhanh một tài liệu với một cách nhìn nhất quán và chuyên nghiệp. Styles có thể được lưu để sử dụng trong nhiều tài liệu.

Áp dụng các Styles

Có nhiều kiểu styles có sẵn trong Word mà bạn có thể sử dụng. Để xem các styles có sẵn, kích hộp thoại Styles trên nhóm Styles trong tab Home. Để áp dụng một Styles:

• Lựa chọn đoạn văn bản muốn áp dụng.

• Kích vào hộp thoại Styles.

• Chọn Styles bạn muốn
Tạo Styles mới

Bạn có thể tạo Styles mới cho việc định dạng mà bạn sử dụng thường xuyên. Có hai cách để tạo Styles mới: New Styles hoặc New Quick Styles.

New styles

Để tạo một New style:

• Kích vào hộp thoại Styles

• Chọn nút New Style


• Hoàn thành hộp thoại New Style.

• Ở phía dưới hộp thoại, bạn có thể chọn để thêm vào từ Quick Styles List hoặc chỉ áp dụng nó trong tài liệu này.

New Quick Style

Để tạo một Style đơn giản:

• Đưa con trỏ vào bất kỳ nơi nào trong Style được chọn.

• Kích chọn hộp thoại Styles

• Kích Save Selection as New Quick Style


Style Inspector

Để xác định Style của một phần cụ thể trong một tài liệu:

• Đưa con trỏ vào bất kỳ nơi nào trong văn bản mà bạn muốn giải thích Style.

• Chọn thực đơn Styles Drop Down.

• Kích nút Style Inspector.


Theo FGCU

[ ]

MS Word - Bài 6: Định dạng Paragraphs
MS Word - Bài 5: Định dạng văn bản
MS Word - Bài 4: Chỉnh sửa tài liệu Word
MS Word - Bài 3: Tùy chỉnh môi trường Word
MS Word - Bài 2: Làm việc với Documents
MS Word - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Word 2007