Khoá học tin văn phòng (MS Word)

MS Word - Bài 14: Tạo Web Pages
Các trang web đơn giản có thể được tạo trong Word bằng cách sử dụng tính năng Save As. Trong một tài liệu web, bạn có thể chèn ảnh và các siêu liên kết. Để xem các tài liệu như một trang web:

• Kích tab View trên vùng Ribbon

• Kích nút Web Layout trong nhóm Document Views

Nhập nội dung

Để nhập nội dung văn bản vào tài liệu, đơn giản là bắt đầu gõ. Nếu bạn muốn điều chỉnh cách bố trí cho trang và văn bản, bạn nên sử dụng bảng để định dạng trang đúng cách.

Hyperlinks (Siêu liên kết)

Các Hyperlink hay links cho phép người đọc kích vào văn bản và chuyển tới website khác. Để tạo một hyperlink:

• Lựa chọn văn bản bạn muốn tạo liên kết

• Kích Tab Insert trên nhóm Ribbon

• Kích nút Hyperlink trên nhóm Links

• Nhập địa chỉ web, hay URL của liên kết

• Kích OK

Lưu ở chế độ Web Pages

Để lưu một trang web:

• Kích nút Office Button

• Di chuyển con trỏ lên Save As

• Kích Other Formats

• Dưới mục Save as Type, chọn Web Page

• Nhập tên cho tài liệu (không được có dấu cách)


Theo FGCU

[ ]

MS Word - Bài 13: Tạo mục lục tự động
MS Word - Bài 12: Tạo Macros
MS Word - Bài 11: Định dạng trang
MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu
MS Word - Bài 9: Graphics
MS Word - Bài 8: Chèn bảng
MS Word - Bài 7: Styles
MS Word - Bài 6: Định dạng Paragraphs
MS Word - Bài 5: Định dạng văn bản
MS Word - Bài 4: Chỉnh sửa tài liệu Word