Khoá học Corel Draw

Coreldraw 12 - Bài 8: Công cụ vẽ đường xoắn ốc

Công cụ vẽ đường xoắn ốc cùng nhóm với công cụ vẽ đa giác (Polygon Tool) và công cụ vẽ biểu đồ (Graph Paper Tool).

Công cụ vẽ đường xoắn ốc dùng để vẽ những đường xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ hay cùng chiều kim đồng hồ.

Cách sử dụng công cụ vẽ đường xoắn ốc:

- Nhấp chọn vào tam giác màu đen nằm ở góc phải bên dưới của biểu tượng Polygon Tool, bảng lựa chọn trải ra với hai công cụ khác (hình 1).

Hình 1

Hình 2


- Nhấp chọn công cụ vẽ đường xoắn ốc (Spiral Tool), ta có thể nhấn phím tắt (phím A) trên bàn phím để chọn công cụ này (hình 2).

Lúc này con trỏ chuột trở thành biểu tượng như hình 3

Hình 3

Hình 4


Cách vẽ đường xoắn ốc:

- Chọn kiểu vòng xoắn và số vòng xoắn trên thanh thuộc tính.

- Nhấp giữ chuột kéo theo đường chéo bất kỳ để vẽ vòng xoắn (hình 4).

- Tùy thuộc vào những thuộc tính được chọn mà ta có kiểu vòng xoắn tương ứng.

Để thay đổi thuộc tính cho vòng xoắn, ta có thể thực hiện thay đổi những thông số trên thanh thuộc tính của vòng xoắn (hình 5).

Hình 5

Hình 6


Spiral Revolutions: Cho phép nhập trực tiếp số vòng xoắn ta có thể nhấp chọn vào tam giác màu đen chỉ lên, xuống để tăng hay giảm số vòng xoắn. Số vòng xoắn có giá trị từ 1 đến 100 (hình 6).

Symmetrical Spiral: Định kiểu vòng xoắn đối xứng với khoảng cách giữa các vòng xoắn bằng nhau (hình 7).

Hình 7

Hình 8


Logarithmic Spiral: Định kiểu vòng xoắn có bước xoắn tăng dần (hình 8).

Spiral Expansion Factor: Định hệ số mở rộng bước xoắn được kích hoạt khi Logarithmic Spiral được chọn (hình 9).

Hình 9Theo Thanh Niên Online

[ ]

Coreldraw - Bài 7: Công cụ vẽ biểu đồ
CorelDRAW12 - Bài 6: Vẽ đa giác
Corel Draw - Bài 5: Vẽ hình tròn, hình ellipse
CorelDraw - Bài 4: Vẽ hình chữ nhật - hình vuông
CorelDRAW12 - Bài 3: Các loại công cụ - công cụ chọn
Làm quen với Corel Draw - Bài 2: Thước, lưới và đường gióng
Làm quen với CorelDRAW 12 - Bài 1: Thiết lập trang bản vẽ