Khoá học Photo Shop

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 2: Các Panel (Tiếp 2)

 Swatches: Đây là một nguồn tài nguyên hay cho người mới bắt đầu và cả với các chuyên gia, swatches là một bảng màu sắc đã được lưu.

Mặc định, CS5 sẽ lưu 122 màu sắc chủ yếu cho bạn sử dụng.

  

Bạn có thể tạo một swatch mới từ màu foreground bằng cách kích vào  và chọn “New Swatch

Màu sắc bạn chọn để lưu sẽ hiển trị trong bảng Swatch.

 Styles: Là một panel chứa các Layer Effects được lưu, Styles có thể là một cách định dạng khá thú vị cho người mới bắt đầu và cũng giúp cho những chuyên gia tiết kiệm thời gian trong việc tái sử dụng các định dạng layer phổ biến.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần kích vào bất kỳ styls mặc định nào để có thể nhanh chóng sử dụng lại chúng sau này. Nếu không muốn chọn một định dạng nào cụ thể cho layer, bạn hãy chỉnh sửa lại chúng bằng tay hoặc kích luôn vào nút  để gỡ bỏ hoàn toàn các hiệu ứng layer.

  

Rất nhiều hiệu ứng mặc định

  

  

Bạn có thể chọn nhiều hơn nữa các định dạng có sẵn bằng cách kích vào  để chọn thêm.

 


[ ]

Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 2: Các Panel (Tiếp 1)
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 2: Các Panel
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 1: Toolbox
Hướng dẫn cài đặt Adobe Photoshop CS5 trong Ubuntu Maverick 10.10