Tin tức

ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG, AUTOCAD, KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỪ A - Z
Dạy kèm từng người nên đăng ký là học luôn, không phải chờ lớp. CAM KẾT ĐẦU RA, HỌC XONG LÀM ĐƯỢC VIỆC. Thời gian học linh động, không giới hạn số buổi học.
Học online với các bạn ở xa, học online trực tiếp với giáo viên
 
I. Nội dung khoá học Tin học văn phòng.

- Các bạn có thể đăng ký học Office 2007, 2010, hoặc 2013 tuỳ ý.

1. Nội dung học chương trình Microsoft Word:

Bài 1

 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm và luyện đánh mười ngón thành thạo
 • Giới thiệu chung: mục đích khóa học, cách thức học
 • Giới thiệu tổng quát về máy tính, phần mềm
 • Giới thiệu màn hình Word 2010
 • Thao tác với tập tin Word: New, Save, Save as, Close, Open
 • Cách thức nhập liệu
 • Giới thiệu về các phím & tổ hợp phím
 • Thực hành

Bài 2

 • Định dạng đoạn nâng cao: đóng khung, màu nền, khoảng cách dòng, khoảng cách đoạn
 • Định dạng font chữ
 • Định dạng đoạn – Paragraph cơ bản (đầu dòng, left, right)
 • Cách thức đặt TAB
 • Bullets & Number
 • Thực hành

Bài 3

 • Chèn ảnh có sẵn (picture)
 • Chèn ảnh nghệ thuật (ClipArt)
 • Chèn hình vẽ, vẽ các sơ đồ khối (Shape)
 • Chèn biểu đồ (Chart)
 • Chụp hình màn hình (Screenshot)
 • Thực hành

Bài 4

 • Chữ nghệ thuật (WordArt)
 • Hộp văn bản (Text Box)
 • Công thức toán học (Equation)
 • Thực hành

Bài 5

 • Tạo ký tự HOA đầu đoạn văn (Drop Cap)
 • Tạo cột báo
 • Chèn các ký tự đặt biệt (Symbol)
 • Tạo Reference
 • Header/Footer: tạo đầu trang, cuối trang
 • Thao tác với trang (Page): kích thước, hướng, thêm, xóa…
 • Thực hành

Bài 6

 • Tạo bảng
 • Thao tác trên bảng: chọn, thêm, bớt hàng/cột/ô, gộp, tách ô; xoay chữ trong ô
 • Trang trí: đóng khung, chọn kiểu bảng…
 • Thực hành

Bài 7

 • Lý thuyết (Style & Index)
 • Tạo stype
 • Gán style
 • Style & Bullets and number
 • Làm mục lục cho tài liệu (Table of Contents)
 • Thực hành

Bài 8

 • Tìm kiếm và thay thế
 • Kiểm tra chính tả
 • Track sự thay đổi
 • Thêm ghi chú (Comment)
 • Review tài liệu
 • Mật khẩu bảo vệ (Pass)
 • Show/Hide ký tự đặc biệt
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Bài 9

 • Lý thuyết (Mail Merge)
 • Tạo dữ liệu nguồn
 • Tạo mẫu
 • Trộn
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Bài 10

 • Tạo màu nền
 • Đóng khung
 • Watermark
 • Footnote và Endnote
 • Thiết lập trang in, sửa lỗi văn bản, đánh số trang, tạo tốc ký (cách gõ nhanh)
 • In ấn
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

 

3. Nội dung chương trình Microsoft Excel:

Bài 1

 • Giới thiệu về Excel
 • Chỉnh độ rộng của cột/ hàng
 • Xoá cột/ hàng
 • Đánh số tự động
 • Hiệu chỉnh các Sheet
 • Thao tác với tệp (New, Save, Save as, Open...)
 • Thực hành

Bài 2

 • Định dạng bảng tính, tạo khung cho bảng tính
 • Địa chỉ tương đối/ tuyệt đối
 • Các hàm cơ bản: SUM, AVERAGE, MAX, MIN
 • Thực hành

Bài 3

 • Hàm xếp hạng: RANK
 • Hàm làm tròn: ROUND
 • Hàm đếm: COUNT, COUNTA
 • Thực hành

Bài 4

 • Các hàm điều kiện
 • IF đơn, IF lồng
 • Hàm kết hợp/ lựa chọn: AND/ OR
 • Thực hành

Bài 5

 • Định dạng ngày tháng
 • Các hàm xâu chuỗi: LEFT, RIGHT, MID
 • Các hàm tham chiếu: VLOOKUP, HLOOKUP
 • Các hàm toán học: INT, MOD, VALUE
 • Thực hành

Bài 6

 • Lọc tự động: AUTO FILTER
 • Rút trích dữ liệu: AVANCED FILTER
 • Sắp xếp dữ liệu: SORT
 • Tính tổng phụ: SUBTOTAL
 • Thực hành

Bài 7

 • Vẽ đồ thị trong Excel
 • Thay đổi, định dạng đồ thị
 • Đồ thị đặc biệt Sparklines, Trendline…
 • Thực hành (Tổng hợp và nâng cao)

Bài 8

 • Tính tổng thoả mãn 1 điều kiện / nhiều điều kiện: SUMIF / SUMIFS
 • Đếm các ô thoả mãn 1 điều kiện / nhiều điệu kiện: COUNTIF / COUNTIFS
 • Tính trung thoả mãn 1 điều kiện / nhiều điều kiện: AVERAGEIF / AVERAGEIFS
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Bài 9

 • Các hàm cơ sở dữ liệu:
 • DCOUNT/ DCOUNTA; DSUM; DAVERAGE; DMAX; DMIN
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)

Bài 10

 • Các hàm ngày tháng
 • TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY, WEEKNUM
 • Thực hành (tổng hợp và nâng cao)
 • Kiểm tra cuối khoá

II. Nội dung khoá học Autocad

Bài 1

Nhập môn Autocad

• Khởi động
• Giới thiệu giao diện Autocad
• Các cách vẽ với phần mềm Autocad
• Tạo mới tập tin bản vẽ
• Hệ trục tọa độ vuông góc đề các
• Lệnh Line...
 

Bài 2

Các lện vẽ cơ bản trong Autocad
• Lệnh Rectangle – REC
• Lệnh Circle – C
• Cài đặt các chế độ Osnap...
 

Bài 3

Các lệnh vẽ cơ bản tiếp theo
• Lệnh Point – PO
• Lệnh Pline – PL
• Lệnh Polygon – POL...
 

Bài 4

Các hiệu chỉnh cơ bản trong Autocad
• Lệnh Trim – TR
• Lệnh Extend – EX
• Lệnh Offset – O...
 

Bài 5

Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh cơ bản
• Lệnh Ellipse – EL
• Lệnh Arc – A
• Lệnh Donut – DO...
 

Bài 6

Ghi văn bản – tô mặt cắt – Hình chiếu trục đo
• Trình tự tạo văn bản
• Lệnh Style – ST
• Lệnh Text – T...
 

Bài 7

Ghi kích thước trong học autocad
• Các thao tác hỗ trợ khi vẽ
• Ghi kích thước Autocad
• Lệnh Qleader...
 

Bài 8

Thể hiện nhiều tỉ lệ trên bản vẽ
• Tạo kiểu kích thước
• Thể hiện nhiều tỉ lệ trên cùng bản vẽ...
 

Bài 9

Lớp – Layer trong học autocad
• Tạo mới lớp
• Các đặc tính của lớp
• Các dạng tạo lớp...
 

Bài 10

Khối – Block trong học autocad
• Lệnh Block – B
• Lệnh Insert – I
• Định nghĩa khối...
 

Bài 11

Trung tâm thiết kế ACAD Design center – Bản vẽ mẫu
• Tập tin bản vẽ mẫu
• Trình tự tạo tập tin bản vẽ mẫu
• Sữ dụng bản vẽ mẫu...
 

Bài 12

Kỹ thuật in ấn trong học autocad
• Phương pháp 1
• Vẽ và biểu diễn đúng tỉ lệ
• Tạo Layer
• Định dạng trang giấy...
 

Bài 13

Kỹ thuật in ấn (tiếp theo)
• Phương pháp 2
• Tạo kiểu in riêng
• Thực hiện in ấn...

II. Nội dung khoá học Kế toán thực hành từ A - Z

1.      Học thực hành bằng hoá đơn chứng từ thực tế trong khoá đào tạo kế toán

-    Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào sổ.

-    Lên các sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tổng hợp công nợ, xuất – nhập – tồn…

-    Lập các bảng trích khấu hao, phân bổ TSCĐ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn…

-    Lậ ế toán để hoàn thiện sổ sách trước khi làm báo cáo.

2.      Học lớp chứng từ ghi sổ thực tế trong khoá đào tạo kế toán

-    Học cách mở sổ, trình tự ghi sổ theo các hình thức.

-    Học cách viết hoá đơn GTGT, HĐ TT, PT, PC, PXK, PNK, UNC, BC, BN…..

-    Học cách viết tờ khai thuế MB, giấy nộp tiền vào NSNN…

   3. Học thực hành kế toán thuế chuyên sâu trong khoá đào tạo kế toán

-    Thực hành lập hóa đơn chứng từ, phân biệt hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ.

-    Học kê khai thuế GTGT hàng tháng, lên báo cáo thuế trên phần hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay, hướng dẫn kê khai thuế qua mạng. Học cách điều chỉnh sai sót, kê khai bổ sung.

-    Học cách tính thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực hành lên báo cáo thuế quý, làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

-    Học cách tối ưu hóa số thuế phải nộp.

-    Thực hành quyết toán thuế.

4. Học cách lập báo cáo tài chính  cuối năm trong khoá đào tạo kế toán: 

-    Hướng dẫn chi tiết cách làm:

-    Bảng cân đối tài khoản

-    Bảng cân đối kế toán

-     Báo cáo kết quả kinh doanh

-    Lưu chuyển tiền tệ

-     Thuyết minh báo cáo tài chính

-    Học cách khắc phục và điều chỉnh các sai sót nếu có. (thủ thuật cân đối lãi lỗ)

 

 

 

Trung tâm không giới hạn thời gian và số buổi, đảm bảo cho các bạn học đến khi thành thạo mọi kỹ năng để làm việc.
Nếu lịch học của các bạn không được cố định, Trung tâm sẽ sắp xếp lịch học tự do cho các bạn.

Phương pháp học tại Trung tâm

– Mỗi học viên được trang bị 1 máy tính.
– Học viên được giảng dạy về lý thuyết kết hợp thực hành.
– Giảng dạy một cách chi tiết, dễ hiểu. Bài tập thực hành ứng dụng ngoài thực tiễn.
– Giảng viên có nhiều kinh nghiệm, giảng dạy nhiệt tình, tận tâm.
– Giảng dạy theo phương pháp “Giảng viên kèm từng học viên” nên hiệu quả thu được sau khóa học là tốt nhất.
- Học tập trong môi trường thân thiện, trang thiết bị học tập hiện đại.
– Thời gian học linh động học viên tự chọn, được học đến khi thành thạo, không giới hạn số buổi học.

 

Các ca học: 

Ca sáng: từ 8h - 10h, từ 10h - 12h

Ca chiều: từ 2h - 4h, từ 4h - 6h

Ca tồi: từ 6h-8h

Khuyến học giảm 20% học phí tất cả các môn học cho sinh viên

 

STT

Môn học

Lệ phí 

đã giảm

 

TIN HỌC

Sinh viên Đối tượng khác
1.

Tin học văn phòng cơ bản và nâng cao (Word + Excel + Luyện đánh mười ngón)

1,300,000 1,500,000
2.

Tin học văn phòng tổng hợp (Word + Excel + PowerPoint)

1,900,000 2,100,000
3.

Microsoft Word

700,000 800,000
4.

Microsoft Excel

700,000 800,000
5.

Microsoft PowerPoint

700,000 800,000
6.

AutoCad 2D

1.300.000 1.500.000
8.

AutoCad 3D

1.500.000 1.700.000
9.

Lập trình Pascal

1,300.000 1,500,000
10.

Lập trình C

1.300.000 1,500,000
11.

Photoshop

1.300.000 1,500,000

12

Corel Draw

1.300.000

1,500,000
 

KẾ TOÁN

   
1.

Kế toán thực hành (Nghiệp vụ + Misa)

1.700.000 1.900.000
2.

Kế toán thực hành từ A -> Z (Nghiệp vụ + Excel + Phần mềm + Thuế). Dành cho các bạn đã và đang học về Kê toán

2.100.000 2.300.000
3.

Kế toán thực hành từ A -> Z (Nghiệp vụ + Excel + Phần mềm + Thuế). Dành cho các bạn chưa học về Kế toán hoặc có học nhưng đã quên gần hết.

2.300.000 2,500,000
4.

Kế toán thuế

1.200.000 1.400.000
5.

Kế toán máy (Fast, Misa)

1.200.000 1.400.000
6.

Kế toán Excel

1.200.000 1.400.000

7.

Kế toán trưởng doanh nghiệp 

2.800.000 3.000.000

Các bạn cần tư vấn về khoá học xin liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC - KẾ TOÁN VENUS
Đ
ịa chỉ: Số 43, Ngõ 2, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0946.612.568


[ ]

HỌC LÀM KẾ TOÁN THỰC TẾ TỪ A - Z (Dạy kèm từng học viên)
HỌC AUTOCAD 2D + 3D UY TÍN TẠI HÀ NỘI giảm 45%
CHÀO MỪNG 30/4 - 1/5. SIÊU KHUYẾN HỌC, GIẢM 45% - 60% HỌC PHÍ CÁC MÔN HỌC
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH TỪ A - Z (Gồm Nghiệp vụ + Excel + Phần mềm + Thuế)
CHÀO ĐÓN NĂM MỚI VỚI NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP DẪN
CHUYÊN ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG CHO SINH VIÊN VÀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
QUÀ TẶNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 GIẢM 45% - 60% HỌC PHÍ
Cách chuyển phông chữ từ VnTime sang Time New Roman và ngược lại
SIÊU KHUYẾN HỌC GIẢM HỌC PHÍ 45% - 60% TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC NHÂN DỊP 20/10
TÌM NHỮNG DỮ LIỆU TRÙNG NHAU TRONG EXCEL