Tin tức

HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG, AUTOCAD, KẾ TOÁN THỰC TẾ TỪ A-Z. CAM KẾT ĐẦU RA, HỖ TRỢ CẢ SAU KHOÁ HỌC
 Tin học văn phòng giảm 45% học phí chỉ còn 1900,000đ/ khoá. Giảm tiếp 50k mỗi bạn cho nhóm từ 2 bạn trở lên.
 
Học online với các bạn ở xa, học online trực tiếp với giáo viên

1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MICROSOFT WORD

Bài 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFTWORD

I. Khởi động và thoát khỏi chương trình

II. Giới thiệu về bàn phím

III. Cách gõ dấu Tiếng Việt

IV. Một số thao tác với văn bản (Bôi đen, sao chép, cắt, dán, khôi phục văn bản)

V. Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng trong Menu FILE (New, Open, Save, Save As,

Print, Share, Export, Options...)

Bài 2: Trình bày và định dạng văn bản

I. Trình bày và định dạng nhanh bằng thẻ Home

II. Trình bày định dạng Font chữ bằng hộp thoại Font

III. Trình bày và định dạng văn bản bằng hộp thoại Paragraph

IV. Chèn các kí tự đặc biệt ở đầu đoạn (Bullets)

V. Đánh số thứ tự ở đầu đoạn (Numbering)

VI. Tạo chỉ số trên và dưới (M2, M3, H2O, H2SO4...)

Bài 3: Trình bày bảng biểu và định dạng Tab

I. Trình bày bảng biểu

1. Tạo bảng mới

2. Chèn cột, chèn dòng, chèn ô

3. Xóa cột, xóa dòng, xóa ô

4. Gộp và tách ô

5. Căn chỉnh dữ liệu trong ô

6. Xoay hướng viết trong ô

7. Chèn công thức tính toán trong bảng

II. Trình bày khung cho bảng biểu

1. Trình bày khung cho bảng dữ liệu

2. Tạo màu nền cho bảng

3. Trình bày khung cho cả trong văn bản

III. Định dạng TAB

IV. Chèn các kí tự đặc biệt ở vị trí bất kì

Bài 4: Vẽ sơ đồ khối và các hình đặc biệt

I. Hướng dẫn các công cụ vẽ Shapes

II. Hướng dẫn các công cụ vẽ các loại sơ đồ bằng công cụ SmartArt

Bài 5: Cách chèn công thức toán học và vẽ biểu đồ

I. Hướng dẫn cách chèn và sử dụng công thức toán học

II. Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ

Bài 6: Kỹ thuật trộn thư (trộn văn bản) Mail Merge

Bài 7: Các cách gõ tắt trong Word

Bài 8: Chèn tiêu đề trên và dưới, đánh số trang, chèn ghi chú, chèn chú thích

I. Chèn tiêu đề trên và dưới

II. Đánh số trang

III. Chèn ghi chú

IV. Chèn chú thích

Bài 9: Kiểm tra ngữ pháp Tiếng Anh

Bài 10: Tạo mục lục tự động

Bài 11: Thiết lập lề, chọn khổ giấy, tìm kiếm và thay thế văn bản..

Bài 12: Các kỹ năng trong in ấn văn vản

Bài 13: Chia sẻ tài liệu (Share), Xuất File văn bản sang PDF...

Bài 14: Hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp trong Word

Bài 15: Ôn tập

Bài 16: Kiểm tra đánh giá chất lượng cuối môn

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MICROSOFT EXCEL

Bài 1: Giới thiệu về Microsoft Excel

I. Giới thiệu về bảng tính Excel và các phép toán thường dùng trên bàn phím

II. Các cách bôi đen trong Excel, thay đổi độ rộng của hàng, cột, ô

III. Ẩn hiện hàng, cột

IV. Chèn cột, chèn hàng chèn ô

V. Xóa cột, hàng, ô

VI. Giới thiệu 3 cách đánh số thứ tự tự động

VII. Hướng dẫn sử dụng Paste Special

VIII. Một số thao tác với Sheet

IX. Một số địa chỉ ô và hàm

1. Địa chỉ ô

a. Định nghĩa địa chỉ ô

b. Địa chỉ ô tương đối

c. Địa chỉ ô tuyệt đối

d. Địa chỉ ô hỗn hợp

e. Giới thiệu về công thức mảng

2. Hàm toán học trong Excel

IX. Một số chức năng trong menu FILE

 Bài 2: Trình bày, định dạng bảng tính và một số hàm cơ bản

I. Trình bày và định dạng bảng tính

1. Trình bày, định dạng nhanh bằng thẻ Home

2. Trình bày, định dạng bằng hộp thoại Format Cells

a. Giới thiệu các chức năng trong thẻ Number

 b. Giới thiệu các chức năng trong thẻ Alignment

c. Giới thiệu các chức năng trong thẻ Font

d. Giới thiệu các chức năng trong thẻ Border

e. Giới thiệu các chức năng trong thẻ Fill

f. Giới thiệu các chức năng trong thẻ Protection

3. Một số hàm cơ bản (MIN, MAX, SUM, AVERAGE)

Bài 3: Các hàm ngày tháng, hàm thời gian, các hàm thống kê và hàm xếp thứ hạng

1. Các hàm ngày tháng, hàm thời gian (DATE, DATEDIF, DATEVALUE, DAY, DAYS, DAYS360, EDATE, EOMONTH, HOUR, ISOWEEKNUM, MINUTE, MONTH, NETWORKDAYS, NETWORKDAYS.INTL, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, WORKDAY.INTL, YEAR, YEARFRAC)

2. Các hàm thống kê (COUNT, COUNTA)

3. Hàm xếp thứ hạng (RANK)

4. Hàm làm tròn biểu thức số (ROUND)

Bài 4: Các hàm Logic và hàm điều kiện

1. Các hàm Logic (AND, OR, NOT, TRUE, FALSE, XOR, IFERROR, IFNA)

2. Các hàm điều kiện

a. Hàm IF đơn

b. Hàm IF lồng

Bài 5: Các hàm xử lý kí tự và hàm tham chiếu

1. Các hàm xử lý kí tự (LEFT, RIGHT, MID, LEN, VALUE, NUMBERVALUE, TRIM, CHAR, TEXT, LOWER, PROPER, FIND, REPLACE, EXACT, CLEAN, REPT, SEARCH...)

 2. Các hàm tham chiếu

a. Hàm tham chiếu VLOOKUP

b. Hàm tham chiếu HLOOKUP

3. Một số hàm toán học (INT, MOD, ABS, ODD, EVEN, TRUNC, SUMPRODUCT, SQRT...) Bài 6: Các hàm tham chiếu nâng cao:

1. Hướng dẫn sử dụng các hàm: (INDIRECT, ADDRESS, AREAS, CHOOSE, COLUMN, COLUMNS, HYPERLINK, INDEX, MATCH, OFFSET, ROW, ROWS)

2. Hướng dẫn kết hợp hàm INDEX và MATCH để tham chiếu

3. Một số ví dụ về tạo phiếu thu, chi, nhập, xuất, in thẻ kho một cách tự động

Bài 6: Vẽ biểu đồ trong Excel

Bài 7: Sắp xếp, lọc dữ liệu, tính tổng theo nhóm

I. Sắp xếp dữ liệu

II. Lọc dữ liệu

1. Lọc tự động (Filter)

2. Lọc nâng cao (Advanced Filter)

III. Tính tổng theo nhóm (Subtotal)

Bài 8: Hướng dẫn sử dụng Data Validation

Bài 9: Hướng dẫn sử dụng Consolidate

Bài 10: Hướng dẫn tạo PivotTable

Bài 11: Các hàm thống kê theo điều kiện (COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, ...)

Bài 12: Định dạng theo các điều kiện (Conditional Formatting)

Bài 13: Các hàm cơ sở dữ liệu (DCOUNT, DCOUNTA, DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX)

Bài 14: Chọn khổ giấy, thiết lập lề và In ấn trong Excel

Bài 15: Hướng dẫn cách thiết lập và khắc phục một số lỗi thường gặp trong Excel

Bài 16: Ôn tập

Bài 17: Kiểm tra đánh giá chất lượng

Cuối khoá học các bạn được làm các dạng bài tập ôn tập từ cơ bản đến nâng cao đê phục vụ công việc của các bạn sau này.

3. Nội dung của khóa học Autocad 2D

Bài 1 : Nhập môn Autocad
I. Khởi động
II. Giới thiệu giao diện Autocad
III. Các cách vẽ với phần mềm Autocad
IV. Tạo mới tập tin bản vẽ
V. Hệ trục tọa độ vuông góc đề các
VI. Lệnh Line...

Bài 2 : Các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

I. Lệnh Rectangle – REC (vẽ hình chữ nhật)

1. Vẽ hình chữ nhật với các góc vát

2. Vẽ hình chữ nhật với các góc bo tròn

3. Vẽ hình chữ nhật với độ dày cạnh

II. Lệnh Circle – C (vẽ đường tròn)

1. Vẽ đường tròn khi biết tâm và bán kính

2. Vẽ đường tròn khi biết tâm và đường kính

3. Vẽ đường tròn đi qua 2 điểm

4. Vẽ đường tròn đi qua 3 điểm

5. Vẽ đường tròn tiếp xúc với 2 đối tượng và biết bán kính

6. Vẽ đường tròn tiếp xúc với 3 đối tượng

7. Vẽ đường tròn tại 1 điểm cho trước tới 1 điểm bất kỳ

III. Cài đặt các chế độ Osnap...

Bài 3: Các lệnh vẽ cơ bản tiếp theo

I. Lệnh Point – PO (vẽ điểm)

II. Lệnh Pline – PL (vẽ đa tuyến)

III. Lệnh Polygon – POL... (vẽ đa giác)

1. Vẽ đa giác nội, ngoại tiếp đường tròn

2. Vẽ đa giác khi biết độ dài cạnh

Bài 4: Các hiệu chỉnh trong Autocad

I. Lệnh Earse – E (xoá đối tượng)

II. Lệnh Trim – TR (xoá một phần đối tượng)

III. Lệnh Extend – EX (kéo dài đối tượng)

IV. Lệnh Lengthen - LEN (thay đổi chiều dài đối tượng)

V. Lệnh Offset – O... (tạo đối tượng song song)

Bài 5: Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh hình học (tiếp theo)

I. Lệnh Ellipse – EL (vẽ hình Elip)

II. Lệnh Arc – A (vẽ cung tròn)

1. Vẽ cung tròn biết điểm đầu, tâm, điểm cuối

2. Vẽ cung tròn biết điểm đầu, điểm cuối, tâm

III. Lệnh Break – BR (xén một phần đối tượng giữa hai điểm)

IV. Lệnh Chamfer – CHA (vép mép các cạnh)

V. Lệnh Fillet – F (bo tròn các cạnh)

Bài 6: Các lệnh biến đổi và sao chép hình

I. Lệnh Move – M (di chuyển đối tượng)

II. Lệnh Copy – CO (copy đối đượng)

III. Lệnh Rotate – RO (xoay đối tượng)

IV. Lệnh Scale – SC (thu phóng đối tượng theo tỷ lệ)

V. Lệnh Mirror – MI (đối xứng qua trục)

VI. Lệnh Stretch – S (dời và kéo dãn đối tượng)

VII. Lệnh Array – AR (sao chép dãy)

Bài 7: Ghi văn bản – tô mặt cắt – Hình chiếu trục đo

I. Trình tự tạo văn bản

II. Lệnh Style – ST

III. Lệnh Text – T...

Bài 8: Ghi kích thước trong học autocad

I. Các thao tác hỗ trợ khi vẽ

II. Ghi kích thước Autocad

III. Lệnh Qleader...

IV Tạo kiểu kích thước

V Thể hiện nhiều tỉ lệ trên cùng bản vẽ...

Bài 9: Lớp – Layer trong học autocad

I. Tạo mới lớp

II. Các đặc tính của lớp

III. Các dạng tạo lớp...

Bài 10: Khối – Block trong học autocad

I. Lệnh Block – B

II. Lệnh Insert – I

III. Định nghĩa khối...

Bài 11: Trung tâm thiết kế ACAD Design center – Bản vẽ mẫu

I. Tập tin bản vẽ mẫu

II. Trình tự tạo tập tin bản vẽ mẫu

III. Sữ dụng bản vẽ mẫu...

Bài 12: Kỹ thuật in ấn trong học autocad

I. Vẽ và biểu diễn đúng tỉ lệ

II. Tạo Layer

III. Định dạng trang giấy...

IV. Tạo kiểu in riêng

V. Thực hiện in ấn...

Đối tượng tham gia khóa học AutoCAD

• Sinh viên các trường chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, cơ khí, kỹ thuật… cần kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Autocad phục vụ cho việc học và làm việc.
• Người đang đi làm cần bổ sung, chuẩn hóa kiến thức, tăng khả năng hoàn thiện và thăng tiến trong nghề nghiệp. Người muốn thay đổi nghề
• Học viên các lớp kiến trúc.
Phương pháp học:
• Phòng học đầy đủ tiện nghi thoáng mát
• Đội ngũ giáo viên kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy AutoCad
• Giáo trình do chính trung tâm biện soạn ngắn gọn súc tích, dễ hiểu, được phát miễn phí.
• Mỗi học sinh sử dụng 1 máy tính.
• Dạy theo phương thức dạy kèm.
• Đảm bảo sau Khóa học autocad học viên có kiến thức vững vàng thực hiện bản vẽ cũng như cách sử dụng các thành phần trong AutoCAD để tạo và quản lý thực hiên bản vẽ kỹ thuật.

Trung tâm không giới hạn thời gian và số buổi, đảm bảo cho các bạn học đến khi thành thạo mọi kỹ năng để làm việc.

Nếu lịch học của các bạn không được cố định, Trung tâm sẽ sắp xếp lịch học tự do cho các bạn.

Phương pháp học tại Trung tâm

– Mỗi học viên được trang bị 1 máy tính.
– Học viên được giảng dạy về lý thuyết kết hợp thực hành.
– Giảng dạy một cách chi tiết, dễ hiểu. Bài tập thực hành ứng dụng ngoài thực tiễn.
– Giảng viên có nhiều kinh nghiệm, giảng dạy nhiệt tình, tận tâm.
– Giảng dạy theo phương pháp “Giảng viên kèm từng học viên” nên hiệu quả thu được sau khóa học là tốt nhất.
- Học tập trong môi trường thân thiện, trang thiết bị học tập hiện đại.
– Thời gian học linh động học viên tự chọn, được học đến khi thành thạo, không giới hạn số buổi học.

Các ca học: 

Ca sáng: từ 8h - 10h; 10h-12h

Ca chiều: từ 2h - 4h; 4h-6h

Ca tồi: từ  6h - 8h

Bảng môn học và học phí các khoá học

STT

Môn học

Lệ phí 

đã giảm

 

TIN HỌC

Sinh viên Đối tượng khác
1.

Tin học văn phòng cơ bản và nâng cao (Word + Excel + Luyện đánh mười ngón)

1,900,000 2,100,000
2.

Tin học văn phòng tổng hợp (Word + Excel + PowerPoint)

2,600,000 2,800,000
3.

Microsoft Word

1,000,000 1,200,000
4.

Microsoft Excel

1,000,000 1,200,000
5.

Microsoft PowerPoint

1,000,000 1,200,000
6.

AutoCad 2D

1,900,000 2,100,000
8.

AutoCad 3D

2,300,000 2,500,000
9.

Lập trình Pascal

2,300,000 2,500,000
10.

Lập trình C

2,300,000 2,500,000
11.

Photoshop

1,900,000 2,100,000

12

Corel Draw

1,900,000

2,100,000
 

KẾ TOÁN

   
1.

Kế toán thực hành từ A -> Z (Phần mềm+ Thuế). Dành cho các bạn đã và đang học về Kê toán

3,300,000 3,500,000
3.

Kế toán thực hành từ A -> Z (Nghiệp vụ + Phần mềm + Thuế). Dành cho các bạn chưa học về Kế toán hoặc có học nhưng đã quên gần hết.

4,300,000 4,500,000
4.

Kế toán thuế

1,500,000 1,800.000
5.

Kế toán máy (Fast, Misa)

1,500,000 1,800.000
6.

Kế toán Excel

1,500,000 1,800.000

7.

Kế toán trưởng doanh nghiệp 

6,000,000 6,500,000

Các bạn cần tư vấn về khoá học xin liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC - KẾ TOÁN VENUS
Địa chỉ: 
Số 43, Ngõ 2, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0946.612.568

 

 

 

 

 


[ ]

HỌC AUTOCAD 2D + 3D UY TÍN, CHẤT LƯỢNG TẠI HÀ NỘI
HỌC LÀM KẾ TOÁN THỰC TẾ TỪ A - Z (Dạy kèm từng học viên)
ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG, AUTOCAD, KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỪ A - Z
HỌC LÀM KẾ TOÁN THỰC TẾ TỪ A - Z (Dạy kèm từng học viên)
HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG, AUTOCAD, KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ TẠI HÀ NỘI
CHÀO MỪNG 30/4 - 1/5. TẶNG NGAY KHOÁ HỌC MICROSOFT EXCEL KHI THAM GIA KHOÁ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH TỪ A - Z
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH TỪ A - Z (Gồm Nghiệp vụ + Excel + Phần mềm + Thuế)
CHÀO ĐÓN NĂM MỚI VỚI NHIỀU QUÀ TẶNG HẤP DẪN
CHUYÊN ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG CHO SINH VIÊN VÀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
QUÀ TẶNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 GIẢM 45% - 60% HỌC PHÍ